Waarom en hoe registreren

Awesome Image

Waarom een Wifi-me-niet register?

Als je niet geteld of gevolgd wilt worden, kun je je inschrijven in het Wifi-me-niet register. Dit register / systeem zorgt ervoor dat het MAC-adres van uw device niet in de tellingen voorkomt.

Awesome Image

Hoe kan ik zien of er sensoren hangen voor Wifi-tracking en passantentellingen?

De gemeente, het onderzoekbureau of het bedrijf dat de sensoren ophangt moeten passanten informeren over de aanwezigheid van de sensoren om te tellen en/of volgen. Op grond hiervan worden passanten in de gelegenheid gesteld zich hiervoor af te melden.


wie/wat

Wie zijn er betrokken bij het Wifi-me-niet register?

U als passant, de MOA als register-beheerder & de bedrijven die zich bezig houden met Wifi-tracking en passantentellingen.

Wie kan zich inschrijven in het Wifi-me-niet register?

Iedereen die niet geteld en/of gevolgd wil worden. In veel gemeentelijke centra hangen beacons die de MAC-adressen van Mobiele Devices oppikken van passanten die de sensor passeren.

Wie beheert het Wifi-me-niet register?

De MOA is het Expertise Center voor Marketing insights, Onderzoek & Analytics.

De MOA behartigt de belangen van de onderzoeksbureaus. Onderzoeksbureaus die bij de MOA zijn aangesloten en die aan Wifi-tracking en passantentellingen doen, moeten gebruik maken van het Wifi-me-niet register. Ook bedrijven die Wifi-tracking gebruiken voor andere doeleinden kunnen gebruik maken van het register.

Deelnemende bedrijven:

Hoe kan ik zien of mijn device al geregistreerd is bij het Wifi-me-niet register?

Klik op onderstaande button om uw gegevens en eventuele registratie te controleren.

Klachten of vragen

Heeft u een vraag of een klacht over Wifi-me-niet?
Laat het ons weten via het formulier.

Uw vraag of klacht zal worden doorgestuurd naar de MOA,
de beheerder van het Wifi-me-niet register. De MOA zal binnen 5 werkdagen
reageren op uw vraag of klacht.

s